Svetlana Slijepčević

@ Jezikofil

Završila osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za srpski jezik i književnost. Na istom fakultetu, 25. maja 2016. godine, odbranila doktorsku disertaciju  Jezičko-stilske odlike reklamno-propagandnog žanra u političkom diskursu. Zaposlena na Institutu za srpski jezik SANU na projektu izrade Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Lektor i prevodilac u agenciji za prevođenje Medija prijevodi. Piše kolumne za magazin Vodič za život. Saradnik na izradi više digitalnih i štampanih izdanja različitih vrsta rečnika (Prometej i Leksikom). Radila kao saradnik (pisala priloge i čitala) za radio-emisiju Put u reči. Dobitnik nagrade Petar Đukanović za 2007. godinu. Redovan predavač na seminaru za strane studente Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu. Objavila dvadesetak radova i desetak kritičkih prikaza sa temama iz kognitivne lingvistike, leksikologije, tvorbe reči, pravopisa i frazeologije. Učesnik je na više međunarodnih i nacionalnih projekata koji se bave istraživanjem jezika i marketinga na društvenim mrežama. Saradnik Superškole, organizacije posvećene onlajn učenju. Osnivač i urednik sajta Jezikofil (www.jezikofil.rs).