Miodrag Majić

Sudija @ Apelacioni sud

Miodrag Majić je sudija Apelacionog suda u Beogradu (Krivično i Odeljenje za ratne zločine). Tokom dosadašnje karijere, bio je sudija i predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, kao i tužilački saradnik i pomoćnik. Od 2009. do 2012. godine predstavljao je i zastupao Republiku Srbiju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je doktorirao i magistrirao u oblasti krivičnog prava. Piše i predaje u zemlji i inostranstvu po pozivu. Autor je većeg broja knjiga i članaka iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava i učestvovao je u izradi značajnih zakona u krivičnopravnoj oblasti (ZKP, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom itd.). Predsednik je Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS). Pored prava voli fotografiju, muziku, logiku, književnost…