Irina Milošević

Corporate Relations Officer @ Bee Premium Group

Irina Milošević razvija BeeShaper, startup platformu za internet marketing, na poziciji Corporate Relations Officer u okviru Bee Premium Grupe. Irina je diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i masterirala na smeru Komunikologije. Radila je u specijalizovanim online i print medijima gde je pratila ekonomske teme sa fokusom na informacione tehnologije, društvene medije, startape i preduzetništvo, investcije… U BPG-u primenjuje svoja znanja iz onlajn komuniciranja.