Dunja Vujičić

Chief Corporate Relations Officer @ Bee Premium Group

Dunja Vujičić razvija BeeShaper, startup platformu za internet marketing, na poziciji Chief Corporate Relations
Officer, Bee Premium Grupe. Dunja je i asistentkinja i doktorantkinja na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu
tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Predavač je na osnovnim i master
studijama iz oblasti korporativnih komunikacija i komuniciranja na internetu i društvenim medijima. Njena
interesovanja i istraživački rad su usmerena na onlajn komunikaciju i nove tehnologije.